Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Rebecca Gmoser

Rebecca Gmoser

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4355903

E-post: rebecca.gmoser@hb.se

Rumsnummer: E419

Signatur: regm

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom bioteknik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2016. Innan dess utbildade jag mig inom bioteknik med master i livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola (LTH).

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Utveckling av filamentös svamp med pigment som en ny produkt i bioraffinader” där vi studerar möjligheten att producera biomassa med pigment lämpad för främst foderindustrin från den ätliga filamentösa jästsvampen Neurospora intermedia. Projektet finansieras av Lantmännens Forskningsstiftelse och Högskolan i Borås. Min undervisning berör framför allt grundläggande kemi och bioteknik.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare