Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Börje Hellqvist

Börje Hellqvist

Universitetsadjunkt

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354665

E-post: borje.hellqvist@hb.se

Rumsnummer: D801

Signatur: BOHE

Områden

Centrumbildningar