Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Veronica Johansson

Veronica Johansson

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355968

Mobilnummer: 0703-344538

E-post: veronica.johansson@hb.se

Rumsnummer: C515

Signatur: VEJ

Undervisning och forskning

Veronica Johansson är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås, samt gästforskare i visuellt lärande och kommunikation vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet och Visualiseringscenter C, Norrköping.

Hon innehar ett uppdrag som akademisk rådgivare till EU-kommissionen inom the Horizon 2020 Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility (EU CAD; E03659), samt leder forskningsprojektet Internetanvändning på bibliotek: policy, praktik och pedagogik, finansierat av Kultur i Väst och Digitalt först.

Hennes forskning och undervisning är inriktad mot data i visualiseringar och AI-system med relaterade konsekvenser för användarinteraktion; critical literacy/kritiska kompetenser; privacy/integritet och etik; organisationsstrategier; och value-sensitive design.

Avhandlingstitel

A Time and Place for Everything? Social Visualisation Tools and Critical Literacies

Områden

Forskargrupper

Uppdrag

  • Januari - Juni 2020. Gästforskare i visuellt lärande och kommunikation vid Visualiseringscenter C, Norrköping, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet.
  • Juni 2019 - April 2020. Akademisk rådgivare i EU-kommissionens expertgrupp Horizon 2020 Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised by driverless mobility (Ethics CAD).
  • Augusti 2018 -- nuvarande. Ledamot i Utskottet för utbildningar i bibliotek, information och IT.
  • November 2012 - December 2013. Studierektor för Webbredaktörprogrammet.
  • Augusti 2008 - Dcember 2013. Redaktör för Human IT (open access, peer review-tidskrift)