Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Lukitawesa Lukitawesa

Lukitawesa Lukitawesa

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354612

E-post: lukitawesa.lukitawesa@hb.se

Rumsnummer: E401A

Signatur: LULU

Jag arbetar som doktorand inom resursåtervinning. Min forskning fokuserar på att förbättra biogasproduktion från organiskt avfall som exempelvis matavfall och kommunalt avfall genom att använda en "anaerobic membrane bioreactor" (AnMBR).

Se presentationen i sin helhet på engelska.

Områden

Huvudhandledare