Andreas Nordin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4645

Mobilnummer:

E-post: andreas.nordin@hb.se

Rumsnummer: D524

Signatur: ADNO