Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Ola Pilerot

Ola Pilerot

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354329

E-post: ola.pilerot@hb.se

Rumsnummer: C524

Signatur: OPI

Avhandlingstitel

Design researchers' information sharing: The enactment of a discipline

Områden

Bibliotekens roll för nyanlända


Ola Pilerot forskar på Bibliotekshögskolan om bibliotekens roll för nyanlända. Här berättar han mer om det han kommit fram till i sin forskning.

Läs mer om projektet.