Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy

Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy

Universitetslektor

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355929

Mobilnummer: 0735-734515

E-post: sunil.kumar_lindstrom_ramamoorthy@hb.se

Rumsnummer: C810

Signatur: SKRA

Jag arbetar som forskare på Swedish Centre for Resource Recovery. Jag arbetar främst med polymerteknik där fokus ligger på utveckling av biobaserade polymerer och biobaserade kompositer.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2011. Innan dess studerade jag masterprogrammet i Sustainable Engineering på Högskolan i Borås. Kandidatexamen tog jag i Mechanical and Production Engineering vid Sathyabama Universitetet i Indien.

Jag arbetar i flera projekt; ett av dem är samarbete med Volvo AB, ett annat tillsammans med Högskolan i Skövde och ett tredje är ett pågående projekt vid Högskolan i Borås vilket är finansierat av den svenska forskningsinstitutionen ÅForsk.

Läs mer

Han skapar material för ett mer hållbart samhälle.

Sunil Kumaar Ramamoorthy är bäst i Sverige på att presentera sin forskning (extern sida).

Avhandlingstitel

Properties and Performance of Regenerated Cellulose Thermoset BioComposites

Områden