Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Madumita Sadagopan

Madumita Sadagopan

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: madumita.sadagopan@hb.se

Rumsnummer: E412

Signatur: MDSA

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare

Bihandledare