Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Mikael Skrifvars

Mikael Skrifvars

Professor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354497

Mobilnummer: 0708-196146

E-post: mikael.skrifvars@hb.se

Rumsnummer: E807

Signatur: MSK

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på att ta fram nya polymera material, vilka är baserade på förnybara råvaror. Naturfibrer och biopolymerer används i kompositer och plaster, och vi studerar olika tillverkningsmetoder för att kunna tillverka dessa material på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan år 2003. Innan dess jobbade jag inom den kemiska industrin i Finland, samt vid industriforskningsinstitutet Swerea SICOMP i Piteå. Min forskarutbildning gjorde jag vid Helsingfors universitet i Finland, och jag disputerade år 2003. För närvarande är jag verksam i två större forskningsprojekt finansierade av Mistra. Internationellt samarbete sker med universitet i Korea och Indien.

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Handleder doktorander

Biokompositer för framtidens bilindustri


Under workshopen "Biomaterial och naturfibrer - nya material för bilindustrin" den 3 februari samlades representanter för bilindustrin, bilindustrins leverantörer, universitet och institut samt företag och aktörer med intresse för nya biobaserade material

Se filmen i ett större fönster

Komponerar nya kompositer


Läs artikeln från forskningsmagasinet 1866.