Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Staffan Svensson

Staffan Svensson

Professor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354634

Mobilnummer: 0732-807399

E-post: staffan.svensson@hb.se

Rumsnummer: D821

Signatur: STSV

Jag arbetar som professor inom området konstruktionsmaterial och byggteknologi med fokus på kopplade mekano-fysiska problem.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan september 2014. Mitt Alta Mater är Lund Universitet.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt kring etablering av laboratorium för mekanisk och fysisk provning av material och komponenter.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander