Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Tomas Wahnström

Tomas Wahnström

Universitetslektor

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354619

Mobilnummer: 0733-970865

E-post: tomas.wahnstrom@hb.se

Rumsnummer: D824

Signatur: TW

Jag arbetar som lektor inom ingenjörs- och teknikvetenskapliga utbildningar och inom forskningsområdet resursåtervinning. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1991. Innan dess utbildade jag mig vid Chalmers Tekniska Högskola. För närvarande är jag studierektor för forskarutbildningen i resursåtervinning.

Avhandlingstitel

A laser-induced fluorescence study of OH radical desorption in the H2+O2 reaction on Pt

Områden