Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Från och med den 15 juni bedriver Högskolan i Borås campusutbildning med stort fokus på digitalt stöd. Vi följer samtidigt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket påverkar undervisningen på campus. Håll dig uppdaterad.

Innovation och entreprenörskap


Högskolan i Borås verkar aktivt för framväxten av ett hållbart samhälle, i ekonomisk, ekologisk och social mening. Utifrån övertygelsen om kunskapens avgörande betydelse för ett väl fungerande samhälle utvecklas nära förhållanden till en rad aktörer i det omgivande samhället.

Verksamheten vid Högskolan i Borås kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet, kreativitet och flexibilitet. Högskolan i Borås arbetar aktivt för att i ökad grad nyttiggöra forskningsresultat.

Lärosätet är ett nav i det regionala innovationssystemet och en naturlig partner i klusterbildningar i närområdet. Professionslärosätet erbjuder miljöer där vetenskap möter praktik till gagn för verksamhetsutveckling och förnyelse, och där kunskapsöverföring sker i vardagen.

Högskolan i Borås arbetar med ett vidgat innovationsbegrepp som inkluderar sociala och kulturella förnyelseprocesser. Innovation är därför viktigt för näringsliv såväl som för offentlig verksamhet och kulturliv. Ett verksamhetsmål för högskolan är att vara en drivande part i det regionala innovationssystemet och aktivt delta i kompletta samarbeten tillsammans med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet.

Samverkar med många aktörer

För att driva processer kring innovation och nyttiggörande av forskning arbetar Högskolan i Borås med både interna och externa aktörer. Här följer ett par aktörer vi arbetar aktivt med.

Kontakt

Anna Bergstrand, samverkansstrateg

The Circular Economy - Challenging Fast Fashion

Se videon från Science Park om hållbara affärsmodeller och den cirkulära ekonomin som är nödvändig för framtiden