Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

HB Innovation

HB Innovation har som uppgift att samordna interna och externa resurser i processer kring nyttiggörande av forskningsresultat. Genom HB Innovation tydliggörs Högskolan i Borås arbete med frågor som berör entreprenörskap, innovation och nyttiggörande av forskningsresultat internt och externt. 

HB Innovations främsta roll är att åstadkomma samordning och samutnyttjande av såväl interna som externa resurser i processer kring nyttiggörande av forskningsresultat. HB Innovation ska bland annat verka i enlighet med de strategier som anges i högskolans mål och strategidokument och då främst:

  • Vara en aktiv part i det västsvenska innovationssystemet och regionala klusterbildningar.
  • Utveckla former för effektiv innovationsrådgivning och för att hantera immateriella tillgångar.
  • I ökad grad nyttiggöra forskningsresultat; inom såväl som utom akademin.
  • Främja FoU-arbete med inriktning på små och medelstora företag samt samverkanspartners i offentlig verksamhet och kulturliv.
  • Arbeta tillsammans med externa aktörer för ökad tillämpning av sociala innovationsbegrepp och perspektiv.
  • Säkerställa och utveckla värdet av varumärket – Högskolan i Borås.

Kontakt

Samordnare Anna Bergstrand, samverkansstrateg