Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Träning i Bättre produktion

För dig som arbetar med tillverkning och produktion.

Uppdragsutbildningen omfattar 4 heldagar utspridda på 4 månader. Deltagargruppen möts på olika orter och gör studiebesök på andra företag.

Träningen omfattar:

- Kort historik och bakgrund till Lean production
- Kundvärde - Problemlösning
- Standardiserat arbetssätt
- Värdeflödesanalys
- Huvudprincipen Just In Time
- Huvudprincipen Jidoka
- Daglig styrning
- Förbättringsarbete

För mer information, kontakta peter.kammensjo@hb.se