RuC - Regionalt utvecklingsCentrum

– en samverkansplattform för lärarutbildning och skolhuvudmän

Regionala utvecklingscentrum vid de lärosäten som bedriver lärarutbildning utgör en samverkansplattform mellan högskolor- och universitet och kommunala- och fristående skolhuvudmän samt andra utbildningsaktörer i olika regioner.

RuC, är en länk och brobyggare mellan högskolan och det omgivande samhället i syfte att skapa förutsättningar för forskningsbaserad verksamhets- och kvalitetsutveckling och kompetensutveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt organisationer inom näringsliv och arbetsmarknad.

Vår vision är att utgöra en naturlig partner för skolhuvudmännens kompetensutvecklings och kompetensförsörjnings behov. Under 2019 pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka verksamhetens styrstruktur och för att bygga en mer robust samverkansarena.

Vi erbjuder kurser via Skolverket inom olika nationella kompetensutvecklingsinsatser, fristående kurser och skräddarsydda uppdragsutbildningar utifrån olika arbetsgivares behov av kvalificerad kompetensutveckling. Vi erbjuder också kortare insatser som föreläsningar och dagar för kompetensutveckling samt samverkan avseende vetenskapligt stöd för utvecklingsinsatser och utvärdering inom pedagogisk arbete.

Varmt välkommen att ta del av vårt utbud!

Bildlänkar