Huvudmeny

Om RuC

Högskolans devis Vetenskap för profession innebär bland annat samverkan och partnerskap med det omgivande samhället utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov.

Regionalt utvecklingsCentrum, RuC, är en länk och brobyggare mellan högskolan och det omgivande samhället i syfte att skapa förutsättningar för forskningsbaserad verksamhets- och kvalitetsutveckling och kompetensutveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt organisationer inom näringsliv och arbetsmarknad.

Fokus för utvecklingscentret ligger på professionsutveckling, praxisnära utveckling, utbildning, kompetensuppbyggnad och kompetensöverföring. En stor del av verksamheten består av uppdragsutbildning, fristående kurser samt kunskapsspridning och kompetensutveckling.

RuC i Borås – en del av RuC Sverige
RuC samverkar med andra lärosäten genom att delta i ett regionalt och nationellt nätverk som består av ett 20-tal andra regionala utvecklingscentra.