Huvudmeny

Korta vägen - skylt

Korta Vägen

Korta vägen för utländska akademiker, KOVA

- Ta den Korta vägen till arbete! Korta vägen är en utbildning för dig som har utländsk bakgrund och har läst minst tre år på en utländsk högskola eller universitet och är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Målet med utbildningen är att du ska

  • få arbete inom ditt utbildningsområde
  • bli förberedd för kompletterande universitetsstudier

Utbildningen som ges på Högskolan i Borås är en arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Syftet med utbildningen är att underlätta för dig att få ett arbete som motsvarar den utbildning och yrkeserfarenhet som du har med dig från ditt hemland.

Vad innehåller utbildningen?

Under 26 veckor går du en utbildning på Högskolan i Borås. Utbildningen är på heltid och innehåller bland annat studier i svenska som andraspråk, svensk arbetsmarknad, svensk kultur och svenskt sam­hällsliv, IT samt praktik. Tillsammans med studievägledare görs en individuell planering för att kartlägga din kompetens och framtida arbetsmarknad. Du får även träning i att skriva CV och personligt brev samt i hur du förbereder dig för en anställningsintervju.

Filmer om svenska som andraspråk (extern länk)

Vem kan vara med?

Du som har akademiska studier från hemlandet och är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Ett annat krav är att du har påbörjat din svenska språkutbildning. Det är viktigt att du kan tillräckligt mycket svenska så att du klarar av din arbetsplatspraktik. Antalet platser är begränsat. Du får aktivitetsstöd under utbildningstiden.

Hur väljs deltagarna ut?

Om du är intresserad och passar in på de krav som beskrivits kan du anmäla ditt intresse till din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Ditt personliga intresse för att vara med i projektet och studiemotivation betyder mycket när det gäller att välja ut vilka deltagare som får gå utbildningen. Det är Arbetsförmedlingen som sedan väljer ut deltagarna.

Omstart
Fackförbundet Sacos webbplats som riktar sig till invandrade akademiker. www.saco.se/omstart (extern länk)

Vill du veta mer?

Den 1 januari 2015 övergår Korta vägen till annan utbildningsanordnare. Tala med din handläggare på arbetsförmedlingen om du är intresserad av utbildningen.