Huvudmeny

Svenska för utländska akademiker

Utbildningen i Svenska för invandrare, SFI vänder sig till invandrade flyktingar med akademisk utbildning. Utbildningen bedrivs i intensiv studietakt och genomförs tillsammans med kommunala vuxenutbildning i Borås stad och Arbetsförmedlingen. Upptagningsområdet är Borås och Sjuhäradsområdet.

Undervisningen som omfattar både det svenska språket och samhällskunskap, sker under 18 timmar i veckan, vilket är en högre studietakt än vad SFI normalt bedrivs i. Syftet är att korta vägen till kompletterande studier och/eller arbete genom att anpassa studiemiljön så nära den miljö de utländska akademikerna är vana vid samt att bedriva undervisning i högt tempo.

Filmer om svenska som andraspråk (extern länk)

Mer information

Högskolans uppdrag med svenska för utländska akademiker är avslutat. Läs mer om SFI på Vuxenutbildningen (extern länk) och på Skolverkets webbsida (extern länk)