Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Nyhetsarkiv


Samverkan
2020
Välj

Barn i förskolan

Verksamhetens villkor begränsar barns inflytande

Barns inflytande är ett centralt mål i förskolan. Men i praktiken underordnas det konkurrerande mål i läroplanen och andra behov i verksamheten.

Komposterbara träningslinnen från Puma, Streamateria och Science Park Borås

Science Park Borås och Streamateria i unikt samarbete med Puma

Snart kan biologisk nedbrytbara träningsplagg vara verklighet tack vare ett unikt samarbete mellan Puma, Guringo designstudio och Science Park Borås....


Bli en bättre konsument - koppla upp och prata med dina kläder

En interaktiv och uppkopplad garderob, som exempelvis hör av sig till dig om du inte använt ett plagg under en längre tid, kan bli verklighet.


Science Park Borås – en korvfabrik

Många har säkert frågat sig vad en science park är, eller ännu hellre vad Science Park Borås egentligen pysslar med. Vi reder ut alla frågetecken!


F/ACT Movement går från stort till större - blir nationellt

Kommuner, konsumenter och näringsliv i Sverige ska tillsammans bidra till en mer hållbar konsumtion av textil, under ledning av Science Park Borås.


Hon är ny ordförande för Science Park Borås styrgrupp

Nadja Bengtsson, VD på Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, har valts till ny ordförande för Science Park Borås styrgrupp.


Kämpainsatser för sjuksköterskestudenternas VFU

Sedan vecka 14 har 250 sjuksköterskestudenter från grund- och specialistutbildningarna haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Samverkan kring skyddsförkläden till begravningsbranschen

Science Park Borås hjälper till att ta fram och skära till skyddsförkläden till den privata delen av begravningsbranschen i Sverige.


Coronaviruset: Högskolan utbildar sjuksköterskor från SÄS

Just nu utbildas ett 30-tal sjuksköterskor från Södra Älvsborgs sjukhus på Högskolan i Borås för att kunna vårda coronapatienter.


Snabbar på utvecklingen av skyddsutrustning

Textilhögskolan, tillsammans med Science Park Borås, bistår med kompetens och brett kontaktnät inom det textila området.