Huvudmeny
Magnus Levinsson

2017-06-21 08:30

Forskare utbildar förstelärare i Lerum


Det senaste året har forskare från Högskolan i Borås utbildat närmare 50 förstelärare i Lerums kommun. Syftet är att stärka lärarnas förmåga att leda genom så kallat kollegialt lärande.

Fakta 
Sedan 2013 har lärare haft möjlighet att söka så kallade förstelärartjänster, som ger dem en möjlighet att göra karriär, samtidigt som de är kvar i klassrummet och undervisar. Kraven för att vara kvalificerad att söka tjänsterna är tydligt fastställda i skollagen, men vad tjänsterna ska innehålla bestäms av respektive huvudman.

Magnus Levinsson är universitetslektor i pedagogiskt arbete och en av dem som ansvarar för utbildningen. Han berättar att utbildningen har tagits fram tillsammans med förstelärarna, och det är första gången som den ges.

– Det är många olika saker som hamnar på en förstelärares bord, både i form av nationella satsningar, som till exempel olika ämneslyft, och i form av lokala utvecklingsmål och satsningar. Det gör att man kan stå i lite trängsel bland olika projekt, säger han.

Tagit bort fokus från görandet

– Många utbildningar som riktar sig till dem som redan är yrkesverksamma handlar om ett specifikt innehåll eller specifika metoder i undervisningen, men i den här förstelärarutbildningen har vi valt att ta bort fokus från själva görandet, för det ägnar de här förstelärarna sig så mycket åt i alla fall. I stället har vi tagit ett kliv tillbaka och försökt uppmuntra ett kollegialt lärande som utmärks av reflektion, analys och ett prövande förhållningssätt, fortsätter Magnus Levinsson.

Under det läsår som utbildningen har pågått har förstelärarna träffats en gång i månaden. Under seminarier och föreläsningar har de bearbetat redskap och metoder för att analysera den verksamhet de arbetar i utifrån olika perspektiv. Under hela året har deltagarna dessutom fått arbeta med ett pilotprojekt i den egna verksamheten, som de fick presentera i samband med att utbildningen avslutades i juni.

Lätt att fastna

Magnus Levinsson menar att redskapen för att analysera den egna verksamheten har varit den absolut viktigaste delen av utbildningen, då reflektion inte alltid är något som görs naturligt när det rycker i en från många håll.

– Till exempel kan det dimpa ner ett påbud från skolledningen om att jobba med ett särskilt tema, och då är det viktigt att du sätter det i relation till vad som står i skollag och läroplan och funderar över hur olika aspekter av detta tema förhåller sig till varandra och till skolans uppdrag, säger han.

– Som förstelärare är det nog ganska lätt att fastna i att bli en förmedlare av olika undervisningsmetoder, men det är viktigt att fundera mer specifikt över vad det är dessa metoder kan hjälpa till med. Vilka behov finns i den egna praktiken och i vilken riktning vill vi att skolan ska utvecklas? Det är ingen mening att arbeta med en särskild undervisningsmetod om vi inte vet vart vi vill, avslutar han.

Text och bild: Helen Rosenberg