Huvudmeny

Samverkan

Högskolans kärnverksamhet består av utbildning och forskning i vilka samverkan med omvärlden ömsesidigt berikar akademin och samhället. Detta har uttryckts som ”Vetenskap för profession”.

Samverkan kan bestå av många olika aktiviteter. Några exempel är examensarbeten som studenter utför i företag, organisationer och förvaltningar, praktik, fadderverksamhet och andra former för studenters möte med tillämpningar av sina studier. Det kan också vara forskare som på olika vis blir involverade i utvecklings-/forskningsprojekt av olika slag. Ytterligare former för samverkan är uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Högskolans kärnverksamhet är organiserad i tre akademier:

Det finns också sex centrumbildningar och en Science Park som utgör gränssnitt mellan högskolan och omvärlden.

Kontakt för samverkan 

Kontaktuppgifter till dem som jobbar med samverkan på högskolan.