Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Samarbeta med forskare

Samarbeta med forskare

Högskolan i Borås bedriver ett stort antal forskningsprojekt i samverkan med externa aktörer. Partnerskap och samhällsrelevans är ledord i arbetet med att utveckla forskningen.

Forskningen vid Högskolan i Borås bedrivs på vetenskaplig grund, med problematisering, integritet och ett kritiskt förhållningssätt som kärnvärden, och utmärks av att forskarna inom samtliga områden ingår i starka nationella och internationella nätverk. Högskolan i Borås ser partnerskap och forskningens samhällsrelevans som ledord i den fortsatta processen att utveckla konkurrenskraftig och relevant forskning.

Den starka kopplingen mellan högskolan och våra partners ger en växelverkan som skapar potential för förnyelse och utveckling. Högskolan i Borås strävar även efter att nå kopplingar mellan olika yrkesfält och forskningsområden, eftersom det ofta är i detta gränsland som de nya stora upptäckterna görs. 

Våra forskningsområden