Huvudmeny

Anmälan STARK 2019

Anmälan för STARK 30-31 januari 2019 har öppnat! Du kommer få en bekräftelse till den mejladress du anger i formuläret när du har skickat in din organisations anmälan. Om du inte får det, vänligen mejla till stark@hb.se.

Du som utställare kommer få möjlighet att välja din monterplats själv efter det att anmälan har skickats in. Det innebär att ju tidigare du anmäler din organisation, desto större valmöjlighet har du när ni ska välja monterplats.

Innan du anmäler din organisation, vänligen läs igenom sidan Att tänka på vid anmälan.

Anmälningsformuläret är uppdelad utefter fem rubriker:

 • Kontaktperson
  Lämna kontaktuppgifter till den som kommer samordna ert deltagande inför STARK. Kontaktuppgifterna kommer endast användas av projektledningen och kommer inte publiceras på högskolans studentwebb eller i något tryckt material.
 • Fakturering
  Uppgifter för fakturering fylls i under denna rubrik. Fakturan kommer skickas ut efter att arbetsmarknadsdagarna har arrangerats, om inget annat har avtalats med projektledaren.
 • Utställarinformation
  Information som kommer synas på högskolans studentwebb samt på mässkartan.
 • Val av monterpaket
  Val av storlek på monterplats, dag för deltagande och om din organisation önskar boka intervjurum. Viktigt att du fyller i de studentgrupper som ni är intresserade av då detta är kopplat till hur din organisation marknadsförs gentemot högskolans studenter.
 • Övrigt
  Lämna eventuell kommentar eller önskemål till projektledaren.

Har du några frågor rörande STARK är du välkommen att höra av dig till stark@hb.se.

Kontaktperson
 
Fakturering
 
Utställarinformation
 
Val av monterpaket
Monterpaket - 1 dag* (onsdag eller torsdag)
3m2 - 3 900 kr
6 m2 - 7 800 kr
9 m2 - 11 700 kr
12 m2 - 15 600 kr
18 m2 - 23 400 kr
Monterpaket - 2 dagar* (onsdag och torsdag)
3m2 - 5 850 kr
6 m2 - 11 700 kr
9 m2 - 17 550 kr
12 m2 - 23 400 kr
18 m2 - 35 100 kr
*Samtliga priser är exklusive moms. Det ingår el och wifi till samtliga montrar. En förfrågan om specialkost, matpaket, bord, stolar och möjligheten till att boka intervjurum kommer att skickas ut senare till ovannämnd kontaktperson.
 
Vi vill träffa studenter som läser:
(flera studentgrupper kan väljas) *

 
Övrigt
 
Behandling av personuppgifter
Vi behöver dina uppgifter för att planera och administrera STARK-mässan och för att kommunicera med dig inför mässan. Uppgifterna kommer endast att behandlas av ansvariga för STARK 2019 och kommer sedan raderas efter att projektet har avslutats.

Information om framtida STARK-mässor
Du kan tillåta att din mejladress och telefonnummer sparas av högskolan för att göra det möjligt för oss att bjuda in dig till framtida STARK-mässor.