Huvudmeny
Miljömärkt Event-logga med skog i bakgrunden

STARK - ett miljömärkt event

Högskolan i Borås arbetar aktivt med hållbar utveckling i våra utbildningar, forskning och sättet vi arbetar på och STARK är inget undantag. STARK-mässan har varit miljömärkt sedan 2016 och nytt för i år är att du som utställare kan miljömärka dig.

Vad är ett Miljömärkt Event?

Diplomeringen Miljömärkt Event delas ut av Håll Sverige Rent. Märkningen innebär att vårt event ska genomföras på ett hållbart sätt och för att det ska bli godkänt behöver vi uppfylla krav inom ett flertal olika områden. Vi jobbar därför aktivt med  planering och kommunikation av eventet, inköp, val av mat och dryck, att minska energiåtgången, transporter, avfall och förhindra nedskräpning.

Hur miljömärker jag mig som utställare?

Nytt för i år är att du som utställare kan miljömärka dig och profilera dig som en miljömedveten utställare under själva STARK-mässan. För att bli godkänd kommer du som utställare behöva uppfylla ett antal kriterier. Kriterierna kommer baseras på de åtgärder som vi lyfter under rubriken nedan, "Vad kan jag göra som utställare?". Mer information och ansökningsformulär för miljömärkningen kommer skickas ut senare under hösten.

Vad kan jag göra som utställare?

Som utställare kan du bidra genom att reflektera över din egen miljöpåverkan. Nedan finner du områden på vad du kan göra för att bidra till ett mer hållbart event.

Transport till och från mässan

Behöver du ta bilen till mässan? Eller har du övervägt andra alternativ som att exempelvis åka kollektivt, eller varför inte gå eller cykla om vädret och avståndet tillåter. Om du ändå måste välja bilen försök gärna samåka om ni är fler som deltar på mässan så sparar vi både på miljön och parkeringsplatser.

Giveaways och annat material

Fundera gärna över vilket material och giveaways du vill ta med till mässan. Ställ sedan frågan till dig själv: är materialet nödvändigt att ta med? Om du planerar att ta med giveaways, kommer saken att komma till nytta för studenterna? Fundera gärna på val av material. Hur har materialet tillverkats? Är produkten exempelvis svanenmärkt eller har en eco-label? Kan övrigt material eller information som du planerar till montern finnas lättillgängligt digitalt istället?

Ett exempel vad vi har gjort som arrangör är valet att inte ha mässkataloger under STARK. Förutom miljöaspekten har det sparat projektgruppen tid som har lett till mer tid att utveckla eventet. Det har även underlättat i kommunikationen då informationen snabbt och enkelt kan uppdateras löpande på webben.

Sortera mera

Du kanske redan är bra på att sortera, då kommer du bli positivt överraskad under STARK. I högskolans lokaler finns det miljöstationer där du kan sortera ditt avfall, allt från tidningar till glas. Dessa är uppmärkta på mässkartan. Vid varje miljöstation finns det följande fraktioner:

  •  Pantflaskor och aluminiumburkar
  •  Tidningar och papper
  •  Pappersförpackningar
  •  Deponi (som porslin och dricksglas)
  •  Batterier
  •  Metallförpackningar
  •  Plastförpackningar
  •  Färgat och ofärgat glas
  •  Kompost
  •  Brännbart avfall

Behöver du slänga otympliga saker som till exempel större kartonger så kan du kontakta din studentvärd på plats så hjälper värden dig att bli av med skräpet på ett smidigt sätt.

Läs mer om miljömärkningen

Läs mer om Miljömärkt Event (extern länk)

Läs mer om Håll Sverige Rent (extern länk)