Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Exjobb och examensarbeten

Vill du att en student ska titta lite extra på ett område inom din organisation? Kanske komma med förslag på förbättringar? Ta då chansen att låta en student göra sitt examensarbete hos dig!

Du kan själv ge förslag på examensarbeten inom ditt område och därmed få intressanta aspekter av din organisation belysta. Det du behöver göra är att beskriva vad du vill ha undersökt samt vara beredd att ställa upp med en handledare, som tillsammans med handledaren på högskolan stöttar studenten i arbetet. Vanligast är att studenterna gör sina examensarbeten i slutet på vårterminen.

Är du intresserad av att se vad det har gjorts för examensarbeten förr och vad resultaten blir? Ta en titt i Högskolan i Borås Digitala Arkiv (BADA) där du kan hitta alla färdiga uppsatser sedan ett antal år tillbaks.

Vi har utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, handel och IT, teknik, pedagogik, textil och mode, samt vårdvetenskap.

Vid Högskolan i Borås utbildar vi:

  • bibliotekarier och webbredaktörer vars examensarbeten berör allt från sociala medier till kulturpolitik. 
  • studenter inom Handel och IT, där företagsekonomi och informatik ingår, men också t.ex. juridik, nationalekonomi, upplevelseproduktion, offentlig administration och fastighetsförmedling. 
  • studenter inom i stort sett samtliga ingenjörsområden. 
  • förskollärare, grundskollärare, lärare med inriktning mot fritidsverksamhet samt organisations- och personalutvecklare, samt på magister- och masternivå inom ämnena arbetsvetenskap, utbildningsvetenskap och pedagogiskt arbete.
  • studenter inom design, teknik, produktion, ekonomi och marknadsföring. 
  • sjuksköterskor och specialistsköterskor som skriver examensarbeten på kandidat och magisternivå.