Huvudmeny

Kalendarium

Höstterminen 2018

Gemensam VFU-dag för VFU-lärare som ska ta emot student ht-18.
Dagen är avsedd för de VFU-lärare som tar emot student under en sammanhängande period (ej de VFU-lärare som tar emot student som gör fältdagar ht-18 eller de VFU-lärare som tar emot studenter som läser första termin). 

För VFU-perioder som startar v. 39-45:

Högskolan i Borås 19/9 kl. 9.00-14.30. Sal M204.
Program Borås 19/9Anmälan till VFU-dag Borås 2018-09-19.

Campus Varberg 26/9 kl. 9.00-14.30. Sal C303.
Program Varberg 26/9. Anmälan till VFU-dag Varberg 2018-09-26.

För VFU-perioder som startar v. 47-50:

Högskolan i Borås 7/11 kl. 9.00-16.00. Sal C203.
Program Borås 7/11. Anmälan till VFU-dag Borås 2018-11-07

Högskolan i Skövde 7/11 kl. 9.00-15.00. Sal D201.
Program Skövde 7/11 Anmälan till VFU-dag Skövde 2018-11-07

Campus Varberg 14/11 kl. 9.00-16.00. Sal C303.
Program Varberg 14/11 Anmälan till VFU-dag Varberg 2018-11-14

 

VFU-områdesdag

Torsdagen den 15 november arrangerar varje VFU-område en dag för studenterna som då är schemafria. Deltagande på VFU-områdesdagen är en obligatorisk del av VFU. Om ett VFU-område inte arrangerar en VFU-områdesdag ska studenterna istället genomföra en dag på sin ordinarie VFU-placering. Program för VFU-områdesdagen publiceras på VFU-sidan i PingPong.