Huvudmeny

Internationell strategisk partner

University of the Highlands and Islands i Skottland är en uttalad internationell strategisk partner till Högskolan i Borås.

Ett samförståndsavtal har undertecknats av de båda lärosätena med syftet att utveckla vetenskapliga och pedagogiska samarbeten inom områden med ömsesidiga intressen. Förhoppningen är att samarbetet ska leda till personal- och studentutbyten, samt att lärosätena tillsammans ska utveckla sin utbildning och forskning.

Korta fakta om University of the Highlands and Islands
University of the Highlands and Islands är det yngsta universitetet i Skottland. Lärosätet, med det administrativa huvudkontoret i Inverness, bedriver utbildning på tretton olika platser på höglandet och öarna i norra Skottland.

Historia  

2016

Ett internationellt samarbetsprojekt inom EU har beviljats för lärosätena Högskolan i Borås, University of the Highlands and Islands, University of Szeged i Ungern, University of Alcalá de Henares i Spanien och företaget Digital Connextions Limited i Skottland. Projektet ”Innovative, free, on and off line access modules to study master's courses in Europe” (AToM) är ett projekt inom ERASMUS+ Strategic Partnerships som löper under tre år, från 1 september 2016 till 31 augusti 2019. Högskolan i Borås är projektkoordinator och ett uppstartsmöte hölls vid Högskolan i Borås i september. Målet med projektet är att utveckla undervisningsmoduler för att underlätta studier på masternivå.

2015

En delegation från Högskolan i Borås besökte University of the Highlands and Islands för diskussioner om mer konkreta samarbetsområden. Det rör utbildnings- och forskningssamarbete inom patientsäkerhet vid prehospital vård och glesbygdsvård. Ett annat samarbetsområde är gemensamma publikationer i en öppen e-tidskrift med fokus på högskolepedagogisk utveckling och forskning, Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, JPAAP. Vidare planeras en ansökan om ett gemensamt EU-projekt.

2014 (oktober)

Gary Campbell, Dean of Learning and Teaching vid University of the Highlands and Islands, besökte Högskolan i Borås för att föreläsa om och diskutera högskolepedagogisk utveckling.

2014 (juni)

En delegation från Högskolan i Borås besökte University of the Highlands and Islands. Ett nytt samförståndsavtal tecknades med University of the Highlands and Islands nytillträdde rektor, professor Clive Mulholland, för att bekräfta det tidigare avtal som ingåtts. Syftet med besöket var att diskutera ett fördjupat samarbete. Frågor som togs upp var bland annat strategisk ledarskapsutveckling, flexibelt lärande/blended learning och forskningsstrategier.

2013

University of the Highlands and Islands besökte Högskolan i Borås för att lära sig mer om lärosätet. Ett samförståndsavtal undertecknades.

2011

En första kontakt togs med University of the Highlands and Islands för att lära mer om hur lärosätet arbetar med distansundervisning och flexibelt lärande.

Nyhetsarkiv

2016 (september) - Internationellt samarbetsprojekt ska underlätta masterstudier

2015 (december) - Samarbete med University of the Highlands and Islands fortskrider

2014 (oktober) - Internationellt samarbete inom pedagogisk utveckling stärks

2014 (juli) - Stadigt skotskt samarbete stärks

2014 (juni) - Rektor har ordet: University of Highlands and Islands

2013 (maj) - Högskolan välkomnar University of the Highlands and Islands