Huvudmeny
Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt

Näringsliv, offentlig verksamhet, organisationer och kulturliv finns alla med i högskolans aktiva utbyte med omvärlden.

Nedan följer ett urval av samarbetsprojekt som högskolan är involverad i

FoU Sjuhärad - Välfärd (extern länk)
Ett kompetenscentrum för FoU inom välfärdsområdet kring behovsgrupperna barn och unga, familjer i utsatta livssituationer, funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomiskt utsatta grupper samt äldre.

MedTech West (extern länk)
Västsvenskt samarbete för att sammanföra ny teknik med kliniska och medicinska miljöer.

Smart Textiles (extern länk)
Nästa generations högteknologiska textila produkter.

Waste Recovery (extern länk)
En plattform av internationell standard som arbetar för att exportera svensk kompetens och teknologi för att bidra till utvecklingen inom hållbar utveckling globalt.

Waste Refinery (extern länk)
Optimal avfallshantering och minskat beroende av fossila bränslen.