Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Samverkan vid Högskolan i Borås

Näringsliv, offentlig verksamhet, organisationer och kulturliv finns alla med i högskolans aktiva utbyte med omvärlden. Här lyfter vi fram några av de många sammanhang där högskolan samverkar med omgivande samhälle:

Smart Textiles (extern länk)
Nästa generations högteknologiska textila produkter.

MedTech West (extern länk)
Västsvenskt samarbete för att sammanföra ny teknik med kliniska och medicinska miljöer.

FoU Sjuhärad - Välfärd (extern länk)
Ett kompetenscentrum för FoU inom välfärdsområdet kring behovsgrupperna barn och unga, familjer i utsatta livssituationer, funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomiskt utsatta grupper samt äldre.

Waste Refinery (extern länk)
Optimal avfallshantering och minskat beroende av fossila bränslen.

Centrumbildningar

Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV)
Vi fokuserar på frågor som rör arbetslivets styrning, organisering och ledning. Vår vision är att skapa e...

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)
En forsknings- och samverkansplattform där högskolan möter näringsliv, kulturliv och offentliga samhällsa...

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)
KPC strävar efter att spela en nyckelroll inom det växande forsknings- och praxisfältet inom det området...

Centrum för välfärdsstudier (CVS)
CVS vill bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika väl...

PreHospen - Centrum för prehospital forskning
PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov...

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing
Centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing – vid Högskolan i Borås erbjuder fors...

Andra nätverk som högskolan är med i