Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Data

iSchools

iSchools är ett globalt nätverk som samlar ledande akademiska institutioner inom det informationsvetenskapliga fältet. Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås var den första svenska medlemmen i organisationen.

Eftersom informationsområdet ständigt förändras i snabb takt är det viktigt att utvecklas och uppdatera sig på den senaste kunskapen för att på ett kompetent sätt arbeta med informationsutveckling i vetenskap, företag, utbildning och kultur. iSchools underlättar en sådan uppdatering av vad som sker internationellt, genom att samla experter inom området.

Organisationen samlar ca 80 akademiska lärosäten, och arbetar med att främja utbildning och forskning inom det informationsvetenskapliga fältet. Ett medlemskap i iSchools är en kvalitetsstämpel som säger att institutionen är en av de stora inom det informationsvetenskapliga området i Europa.