Huvudmeny

Strategisk samverkan

Länsförsäkringar Älvsborg stipendier vid Högskolan i Borås

Länsförsäkringar Älvsborg delar årligen ut stipendier till studenter vid Högskolan i Borås som har genomfört examensuppsatser som bedöms driva professionen framåt inom respektive område på ett utmärkande sätt. Att premiera uppsatser är att investera i framtiden och att synliggöra den viktiga kunskapsuppbyggnad och utveckling som sker, för såväl individen som samhället och yrkesrollen. Länsförsäkringars stipendium är på sammanlagt 100 000 kronor. Utdelningen av stipendier sker i samband med arbetsmarknadsdagen STARK som arrangeras varje år i slutet av januari vid Högskolan i Borås.
 
Samarbetet mellan Länsförsäkringar Älvsborg och Högskolan i Borås är en del i en långsiktig samverkan för studenters utveckling och en kunskapsuppbyggnad på flera områden för ett tryggare och mer hållbart samhälle.

2018 års stipendiater

Länsförsäkrings stipendieutdelning

Elisabeth Borgenstierna och Alexandra Rosengren för uppsatsen "Föräldrars upplevelse av anknytningsprocessen vid adoption. En kvalitativ intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv." Examensarbetet som belyser föräldrars upplevelser av barns anknytningsprocess vid adoption har bidragit till kunskapsbildningen för såväl akademin som professionen.

Maria Dahlstrand Edvardsson och Karin Rhedin för uppsatsen "Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta - Retrospektiv journalgranskning med fokus på genus och följsamhet till behandlingsriktlinjer". Författarna har utvärderat ambulanssjuksköterskans prehospitala omhändertagande av patienter som söker för bröstsmärta, vilket är en av de vanligaste larmorsakerna inom svensk ambulanssjukvård. Det är en kartläggning med fokus på eventuella skillnader i undersökning, bedömning och behandling avseende genus samt i vilken utsträckning behandlingsriktlinjerna efterföljs.

Lovisa Malmberg för uppsatsen "Female Entrepreneurship – Self–fulfilment and Legacy, or Money and Survival?" En uppsats som på allvar tar upp hållbarhet, jämlikhet, fattigdomsbekämpning och entreprenörskap är angelägen. Författaren till denna uppsats hanterar nämnda frågor och visar hur kunskap inom entreprenörskap och affärsutveckling kan medverka till att utveckla kvinnors företagande i utvecklingsländer som Zambia.

(Lovisa Malmberg kunde inte medverka på utdelningen, utan representerades av sin far Thomas Malmberg, överst på bilden)

Arena för strategisk samverkan

Högskolan i Borås medverkar i nätverket KLOSS-net som är en arena med representanter för alla lärosäten i landet. Dess mål är att lyfta centrala frågor där respektive lärosäte behöver utvecklas för ökad strategisk samverkan, och att finna partners att göra detta tillsammans med.

Ett exempel är samverkansskicklighet som merit vid anställning och befordring inom högskolesektorn där Högskolan i Borås tillsammans med tio andra lärosäten utvecklar kriterier för meritvärdering vid akademiska anställningar.

Läs mer om projektet.