Huvudmeny

Strategisk samverkan

Högskolan i Borås medverkar i nätverket KLOSS-net som är en arena med representanter för alla lärosäten i landet. Dess mål är att lyfta centrala frågor där respektive lärosäte behöver utvecklas för ökad strategisk samverkan, och att finna partners att göra detta tillsammans med.

Ett exempel är samverkansskicklighet som merit vid anställning och befordring inom högskolesektorn där Högskolan i Borås tillsammans med tio andra lärosäten utvecklar kriterier för meritvärdering vid akademiska anställningar.

Läs mer om projektet.