Huvudmeny
Bild på en finsk fors

Nordiskt/baltiskt nätverk - Nordplus

Som anställd vid Högskolan i Borås kan du gå med i eller bilda och utveckla ett Nordplusnätverk. Nordplus finansieras av Nordiska ministerrådet och är ett nätverksprogram med möjlighet att söka medel för olika former av internationella samarbeten i de nordiska och baltiska länderna.

Syftet med Nordplusprogrammet är att stärka nordiskt och baltiskt samarbete och utveckla de institutioner som deltar i programmet genom utbyten, erfarenheter, god praxis och innovativa resultat. Nätverket ska bestå av minst tre nordiska/baltiska lärosäten från tre nordiska/baltiska länder. Samarbete kan också bedrivas med offentlig sektor, näringsliv och organisationer. Bidrag kan sökas för nätverkssamarbete, utvecklingsprojekt och mobilitet för studenter och lärare.

Ansökan och rapportering

Ansökan och rapportering görs elektroniskt i Nordplus ansökningssystem. Mer information finns på Nordplus webbsida.