Huvudmeny

Semester

Arbetsgivaren har rätt att förlägga semestern, dock med hänsyn så långt som möjligt till de anställdas önskemål. Enhetschefen och den anställde har ett gemensamt intresse av att de anställda tar ut sin semester.

Semester för lärare förutsätts normalt förläggas under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid. Semester för lärare läggs ut från sista veckan i juni t.o.m. första veckan i augusti (helårssemester).

Semester för helt kalenderår utgår med följande antal dagar

Teknisk och administrativ personal

Teknisk och administrativ personal ansöker om semester i Primula.

Lärare, forskare och doktorander

Schablonsemester läggs ut i Primula. För anställningar som påbörjas eller avslutas under året läggs semester ut i Primula inom ramen för anställningsperioden. Semestern handläggs därefter via tjänstgöringsplaneringen på akademin, d.v.s. faktiskt uttag av semester meddelas närmaste chef. Eventuellt ej uttagen semester under året återförs till Primula vid årsskiftet. När semesterdagar återförs betalas även redan utbetalt semestertillägg tillbaka.

Antal semesterdagar

Antalet semesterdagar bestäms av åldern på medarbetaren

  • T.o.m.  29 år -- 28 dagar
  • Fr.o.m. 30 år -- 31 dagar
  • Fr.o.m. 40 år -- 35 dagar

Rätt till semester?

Om anställningen börjar senare under året eller om du är tjänstledig utan lön minskar antalet betalda semesterdagar. Alla har rätt till en sammanhängande semester om minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Antalet semesterdagar framgår av lönespecifikationen.

Semestertillägg

Semestertillägg utgör 0,44 procent för varje betald semesterdag och utbetalas i samband med semesteruttaget. För Saco-S-anslutna medlemmar utbetalas 0,49 procent.

Sparad semester

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Ingen arbetstagare får dock ha fler sparade dagar än 30.

Övergångsbestämmelser

Arbetstagare som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.

Det betyder att fr.o.m. 2018 får inte fler semesterdagar sparas om det redan finns 30 dagar eller mer i sparpotten.