Huvudmeny

2016-01-29 Interreg Nordsjön ansökningsomgång 2

Ansökningsomgång 2 för Interreg Nordsjön är öppen.

Programmet syftar till att göra Nordsjöregionen till "en bättre plats att bo, arbeta och investera i".

Ansökningsomgången är öppen för "expressions of interest" och för "full applications" som bygger på godkända "expressions of interest" från den första ansökningsomgången. 

Prioriterade områden att söka inom:

  • Innovation
  • Stödja övergång till koldioxidsnål ekonomi
  • Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar
  • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • Främja hållbara transporter

Vem kan söka?

Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer med flera kan delta. Partner från minst tre länder krävs för att ett projekt ska få delta i programmet, varav två från EU.

Deadline: 14/3-16.