Huvudmeny
Bild på flaggor

Finansiärer

Här ges en översikt över några av de aktörer som finansierar forskning i Sverige och EU. För uppdaterad information om aktuella utlysningar, besök alltid finansiärens webb och/eller ta kontakt med oss på GIO.