Huvudmeny

Taxi

Högskolan har två taxiavtal, dels med Izigo dels med MyCab. Eftersom MyCabs avtal tillämpas av Egencia ska du inte boka flygtaxi hos Egencia om du reser från Borås, boka flygtaxin seperat hos Izigo.

Observera att kundnummer till Izigo och användarnamn till MyCab finns tillgängliga på första sidan till höger i Primula.

Taxi i Borås med omnejd

Högskolan har avtal med Izigo för resor till och från Landvetters flygplats samt resor i Boråsområdet.

Avtalet innebär att vi har fast pris för resor till Landvetters flygplats (och omvänt) från Bollebygds kommun, Borås kommun, Marks kommun samt Ulricehamns kommun. Priserna varierar beroende på ort, se prislista.

För resor i Boråsområdet gäller vanlig taxa.

Så här bokar du Izigo

Telefon 033-123 124 eller e-post order@izigo.se

Du anger kundnummer (finns i Primula), ditt namn, din signatur som betalningsreferens samt ditt mobiltelefonnummer. Bokar du för en gäst så anger du din signatur som referens, resenärens namn och resenärens mobiltelefonnummer (alternativt ditt mobiltelefonnummer).

Om inte signatur anges vid bokning får du inte boka taxi. Signaturen styr till vem fakturan ska skickas. Izigo skickar en samlingsfaktura per signatur en gång i månaden.

Du får bekräftelse på att bokningen är genomförd som ett sms samt e-post om du bokar vi e-post. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Har bokningen blivit fel kontaktar du Izigo omedelbart. Om du inte kontrollerat din bokning och bilen har skickats debiteras högskolan.

När chauffören har fått uppdraget skickas det en bekräftelse till samma mobiltelefonnummer om att bilen är på väg.

För körningarna tidig morgon ska bokning ske senast kl. 21.00 dagen innan.

Reklamation vid utebliven taxi, felaktig faktura eller övrig händelse görs till HR-Lön. Beskriv ditt ärende.

Upphämtning

För upphämtning vid högskolan kommer taxin till området utanför biblioteksbyggnaden (Sandgärdet) under tiden arbetet med kongresscentrum pågår. För upphämtning vid Simonsland gäller parkeringen vid Navet.

För upphämtning på Landvetters flygplats väntar chaufför med skylt. Det kan vara Taxi Göteborg som hämtar från Landvetter då Izigo har samarbete med dem för dessa resor.

Avtal övriga landet

Högskolan har avtal med MyCab för resor på övriga orter. MyCab har underleverantörer på de flesta orter i landet (ej Borås).

Så här bokar du MyCab

Telefon 0771 -555 666

Du anger användarid (finns i Primula), ditt namn, din signatur som betalningsreferens samt ditt mobiltelefonnummer. Bokar du för en gäst så anger du din signatur som referens, resenärens namn och resenärens mobiltelefonnummer (alternativt ditt mobiltelefonnummer).

Om inte signatur anges vid bokning får du inte boka taxi. Signaturen styr till vem fakturan ska skickas. MyCab skickar en faktura per resa.

Du får bekräftelse på att bokningen är genomförd som ett sms. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Har bokningen blivit fel kontaktar du MyCab omedelbart. Om du inte kontrollerat din bokning och bilen har skickats debiteras högskolan.

När chauffören har fått uppdraget skickas det en bekräftelse till samma mobiltelefonnummer om att bilen är på väg.

Reklamation vid utebliven taxi, felaktig faktura eller övrig händelse görs till support@mycabtravel.se
Beskriv ärendet och ange bokningsnumret.