Huvudmeny

Taxi

Det statliga ramavtalet med MyCab har upphört. Avtalet med Izigo gäller dock fortfarande.

Observera att kundnummer till Izigo finns tillgängligt på första sidan till höger i Primula.

För taxiresor gäller därmed följande:

  • För resor i Boråsområdet samt Borås-Landvetter flygplats eller Landvetter flygplats-Borås bokar du din resa med Izigo. Övriga anslutningsresor till tåg eller flyg bokar du hos Egencia. Resor bokade via Izigo eller Egencia faktureras högskolan.
  • Åker du någon annanstans i Sverige bokar du din resa med valfritt bolag. Du får betala resan själv och redovisa detta på reseräkningen.

Taxi i Borås med omnejd

Högskolan har avtal med Izigo för resor till och från Landvetters flygplats samt resor i Boråsområdet.

Avtalet innebär att vi har fast pris för resor till Landvetters flygplats (och omvänt) från Bollebygds kommun, Borås kommun, Marks kommun samt Ulricehamns kommun. Priserna varierar beroende på ort, se prislista.

För resor i Boråsområdet gäller vanlig taxa.

Så här bokar du Izigo

Telefon 033-123 124 eller e-post order@izigo.se

Du anger kundnummer (finns i Primula), ditt namn, din signatur som betalningsreferens samt ditt mobiltelefonnummer. Bokar du för en gäst så anger du din signatur som referens, resenärens namn och resenärens mobiltelefonnummer (alternativt ditt mobiltelefonnummer).

Om inte signatur anges vid bokning får du inte boka taxi. Signaturen styr till vem fakturan ska skickas. Izigo skickar en samlingsfaktura per signatur en gång i månaden.

Du får bekräftelse på att bokningen är genomförd som ett sms samt e-post om du bokar vi e-post. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Har bokningen blivit fel kontaktar du Izigo omedelbart. Om du inte kontrollerat din bokning och bilen har skickats debiteras högskolan.

När chauffören har fått uppdraget skickas det en bekräftelse till samma mobiltelefonnummer om att bilen är på väg.

För körningarna tidig morgon ska bokning ske senast kl. 21.00 dagen innan.

Reklamation vid utebliven taxi, felaktig faktura eller övrig händelse görs till HR-Lön. Beskriv ditt ärende.

Upphämtning

För upphämtning vid högskolan kommer taxin till området utanför biblioteksbyggnaden (Sandgärdet) under tiden arbetet med kongresscentrum pågår. För upphämtning vid Simonsland gäller parkeringen vid Navet.

För upphämtning på Landvetters flygplats väntar chaufför med skylt. Det kan vara Taxi Göteborg som hämtar från Landvetter då Izigo har samarbete med dem för dessa resor.

Taxi övriga landet

Högskolan har inte längre något avtal med annan leverantör då statens ramavtal har upphört. Åker du någon annanstans i Sverige bokar istället du din resa med valfritt bolag. Du får betala resan själv och redovisa detta på reseräkningen.