Huvudmeny

Kalendarium

Ändra filtrering

Nu visas händelser som matchar följande filtrering :
Högskolan i Borås


Sökresultat:

Vi flaggar idag!

I samband med konferens IT service management får högskolan besök av Axelos från England som äger...

ITSM Borås 2018

För sjunde året i rad bjuder Högskolan i Borås i samarbete med itSMF in till konferensen IT Service...

Personalfotografering

Porträtten tas enligt drop-in-metoden. Kom när det passar dig under den angivna tiden. Om många...

Information om lönesättande samtal

I år införs lönesättande samtal på högskolan för alla medarbetare som är medlemmar i Saco-S eller...

Digitalisering, tjänster och innovation

Terminens första digitaliseringsseminarium med tre presentatörer från olika...

Bokmässan

Under årets bokmässa finns Högskolan i Borås och Bibliotekshögskolan vid forskartorget i monter...

Praxis-orienterat lärande och undervisning

Symposium: Undervisning och lärande i ett praxis-orienterat universitet Lärosäten i de nordiska...

Boksläpp: En utsträckt hand till masseländets...

Välkommen att fira boksläpp med tårta! Rapporten "En utsträckt hand till masseländets land:...

Disputation Pedro Ferreira De Souza Filho

Välkommen när doktoranden Pedro Ferreira De Souza Filho disputerar inom Resursåtervinning med...

Disputation Manoj Paras Kumar

Doktorand Manoj Paras Kumar disputerar inom Textilt management med avhandlingen "Reuse-based...

Introduktion till EndNote X8

Vill du komma igång med att använda referenshanteringsprogrammet EndNote X8 (desktopversionen)?...

GEM

"Digital salstentamen" är rubriken för höstens andra GEM. GEM står för Gränsöverskridande...

Disputation Alison Hicks

Välkommen när doktoranden Alison Hicks disputerar inom Biblioteks- och informationsvetenskap med...

Introduktionsdag för nyanställda

Läs mer om introduktionsdagen och anmäl dig.

Introduktion till EndNote Online

Vill du komma igång med att använda referenshanteringsprogrammet EndNote Online (webbversionen)?...

MIK, Digitalisering och Demokrati

Hur kan bibliotek, skola och folkbildning erbjuda de kunskaper vi behöver? Till anmälan och...

GEM

Europeiska stadgan för forskare – konkurrenskraft, etik och samarbete är rubriken för detta...

Introduktion till EndNote X8

Vill du komma igång med att använda referenshanteringsprogrammet EndNote X8 (desktopversionen)?...

Föreläsningsserie om normer

Varför är det inte fler män i traditionellt kvinnliga yrken? Det är rubriken när universitetslektor...

Introduktion till EndNote Online

Vill du komma igång med att använda referenshanteringsprogrammet EndNote Online (webbversionen)?...

Personalfotografering

Porträtten tas enligt drop-in-metoden. Kom när det passar dig under den angivna tiden. Om många...

Research on Sustainability (RoS) + HU2-möte

Hållbar utveckling är en prioriterad fråga som vi aktivt arbetar med över hela högskolans...

Introduktion till EndNote X8

Vill du komma igång med att använda referenshanteringsprogrammet EndNote X8 (desktopversionen)?...

GEM

Tema internationalisering är rubriken för detta GEM. GEM står för Gränsöverskridande...

Föreläsningsserie om normer

Normer och organisationskultur för ett livskraftigt arbetsliv – det är rubriken då Margareta...

Disputation Ulla Lindberg

Välkommen när Ulla Lindberg disputerar i ämnet Resursåtervinning. Titeln på avhandlingen är:...

Introduktion till EndNote Online

Vill du komma igång med att använda referenshanteringsprogrammet EndNote Online (webbversionen)?...

Föreläsningsserie om normer

Från nobless till homeless chic: Hur blev normbrott modenorm? Det är rubriken när...

Avtackning av rektor

Rektor Björn Brorström avtackas för sin tid som rektor vid Högskolan i Borås. Mer information...

GEM

Ett effektivt högskolelandskap är rubriken för detta GEM. GEM står för Gränsöverskridande...

Nobelevent 2018

Högtidlig dag på Högskolan i Borås Sjuhärads gymnasietreor och deras lärare bjuds in till en...

Lucia

Vi välkomnar Lucia med tärnor!

Akademisk högtid

Årets akademiska högtid med professorsinstallation och doktorspromotion. Läs mer om akademisk...