Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Högskolan i Borås
2019
Välj

Skiss: Fågelvy över berörd del av innergården i Balder.

Nya salar för digital salstentamen under projektering

Just nu pågår projektering för att bygga två salar anpassade för digital salstentamen. Om beslut för ombyggnation tas inleds arbetet redan 1 april.

Hand som signerar blankett.

Inblicksfrågan: Om digitalisering av blanketter

Inblicksfrågan denna gång handlar om digitalisering av blanketter kopplat till hållbar utveckling.


Avdelningen Campus och hållbarhet tar form

Efter höstens uppstart för den nya avdelningen Campus och hållbarhet har medarbetarnas roller och avdelningens tjänster börjat sätta sig.


Klart med chef för polisutbildningen

Lotta Dalheim Englund, akademichef vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, är ny chef för Enheten för polisutbildning vid Högskolan i Borås.


PAUS på bibliotek för ökad förståelse för digitala tjänster

För doktorand Birgitta Wallin har PAUS-vistelsen inneburit större förståelse och erfarenhet av den praktiska aspekten i de ämnen hon undervisar i.


Till minne av Christina Rinaldo

Christina Rinaldo, en av landets främsta experter inom handvävning och föreståndare för handvävningsutbildningen under 32 år, har avlidit.


Inblicksfrågan: Rektorsinstallation

Mats Tinnsten är nu på plats som ny rektor vid högskolan och frågan om när han formellt ska installeras som rektor har därmed väckts.


Förslag på organisation kring validering

Det finns nu en stödmanual för de som arbetar med validering och ett förslag på en lokal valideringsorganisation på högskolan.


Inblicksfrågan: Diskmedel

Denna gång riktar Inblicksfrågan fokus på högskolans miljöprofil och valet av diskmedel.


Forskargruppen – en mötesplats i den akademiska djungeln

Från ensamt slit till gemensamma belöningar. Genom att införa forskargrupper har Högskolan i Borås styrt sin forskning mot tydligare mål.