Huvudmeny
Människor i rörelse på Akademiplatsen

2017-12-01 08:00

Upprop mot sexuella trakasserier inom akademin


För en vecka sedan publicerade Svenska Dagbladet #akademiuppropet, ett upprop där 2 400 kvinnor inom akademin kräver att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin ska tas på allvar.

– Vid Högskolan i Borås har vi nolltolerans för sexuella trakasserier. Det är oacceptabelt att medarbetare eller studenter utsätts för detta eller upplever obehag och kränkningar. Jag har upprörts av de vittnesmål som framkommer i uppropet och ser allvarligt på detta. Vi har alla inom akademin ett gemensamt ansvar för att förebygga trakasserier och agera när vi får kännedom om händelser. Vi måste öka intensiteten i vårt värdegrundsarbete, vi måste sprida kunskaper om hur icke acceptabla händelser rapporteras och vi måste i vår vardag i alla sammanhang vara uppmärksamma på subtil maktutövning och tydligt ta avstånd från ovärdiga och antiintellektuella jargonger, säger Björn Brorström, rektor.

Om en medarbetare vid Högskolan i Borås upplever sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier ska hen i första hand vända sig till sin närmaste chef eller någon annan som hen har förtroende för.

– Det är oerhört viktigt att man som medarbetare anmäler om något inträffar och vi har en formell gång för hur man ska göra. Den finns att hitta på anställdwebben och chefer har också information om detta, berättar Birgitta Alfraeus, HR-chef.

– Under hösten har ett arbete med att revidera våra rutiner och webbsidor kring lika villkor påbörjats då bland annat lagstiftningen inom området har förändrats.

Läs mer 

Läs uppropet  i Svenska Dagbladet: ”Visste inte om jag skulle dö – sen våldtog han mig” (extern länk).

Läs rektor Björn Brorströms blogg: Lika villkor och nolltolerans mot sexuella trakasserier (extern länk).

Läs mer om högskolans arbete kring lika villkor.

Läs mer om sexuella trakasserier.

Ta del av rutinen vid diskriminering, sexuella trakasserier och andra trakasserier av anställda.

Läs SUHF:s nyhet: Akademin accepterar inte trakasserier (extern länk).

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge