Huvudmeny
Högskolan i Borås campus

2017-12-07 08:32

Klargörande kring artikel i Borås Tidning


I onsdags publicerade Borås Tidning en artikel om befarade nerdragningar på Akademin för textil, teknik och ekonomi nästa år. Men hur står det till egentligen? Akademichef Mikael Löfström förtydligar.

Mikael Löfström– I rubriken i Borås Tidning framstår det som att det är Textilhögskolan som drabbas. Så är inte fallet, utan det är hela akademin som berörs, säger han.

– Det stämmer att vi kommer att behöva göra besparingar på akademin motsvarande 10 miljoner kronor. Det handlar dock inte om att säga upp anställda och inte heller om att det blir några större förändringar i verksamheten, den bedömer vi att vi ska kunna genomföra som planerat. Däremot kommer vi under 2018 troligtvis inte att kunna göra ersättningsanställningar när någon slutar och inte heller anställa någon av de nya doktorander och professorer vi planerat. Tidigare har det funnits mer utrymme i tid för de anställda för olika aktiviteter. Detta utrymme kan komma att bli trängre, men vi får såklart titta på detta i varje enskilt fall.

Han betonar dock att undervisningen för studenterna inte kommer att påverkas.

Underskott i flera år

Björn BrorströmEtt underskott har funnits med sedan flera år tillbaka på akademin och de stora kostnadsposterna står bland annat verkstäder och labb för. Enligt prognosen för 2017 är underskottet 20 miljoner kronor. För att det hålla nere har en gräns för underskott satts till 10 miljoner kronor för 2018.

Rektor Björn Brorström kommenterar underskottet:

– Jag respekterar den oro som finns inom akademin, men min bedömning är att akademin kommer att klara att anpassa verksamheten med bibehållen kvalitet. Det har redan upprättats en plan, bland annat för att öka intäkterna till forskningen och att hitta finansiärer för våra verkstäder. Och vi diskuterar vidare med regeringen om att få stöd att utveckla Textilhögskolan. Textil är ju en av högskolans starka profiler.

Magnus Bergenholtz

Magnus Bergenholtz, controller, kommenterar också:

– Högskolan i Borås har egentligen förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar gällande 2018, samtidigt som det finns strukturella problem som tar sig uttryck i negativa ekonomiska resultat för delar av högskolan.

Artikeln i Borås Tidning baseras på den risk- och konsekvensanalys som tagits fram av den berörda akademin och som bland annat utgår från en minskad externt finansierad verksamhet. Samtidigt ökar akademins anslag med drygt 12 miljoner kronor i jämförelse med 2017. Totalt får akademin 245,4 miljoner kronor i statligt anslag för 2018, jämfört med 233,3 miljoner kronor för föregående år.

Hur påverkas de andra akademierna på högskolan av den ekonomiska situationen?

– Den ekonomiska situationen på Akademin för textil, teknik och ekonomi får inga direkta konsekvenser för övriga akademier.

Under torsdagen tar styrelsen beslut om högskolans budget för 2018-2020.

Text: Solveig Klug
Foto (genre): Anna Sigge
Foto (porträtt): Henrik Bengtsson, Ulf Nilsson, Mecka