Huvudmeny
Bild på högskolans skylt genom gröna trädgrenar

Hållbar utveckling

För Högskolan i Borås är det en självklarhet att verka för en hållbar samhällsutveckling genom vår huvudverksamhet – undervisning och forskning, men även internt i organisationen och i samverkan med intressenter. Viktiga aspekter inom organisationen är att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten.  

Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Läs mer om högskolans hållbarhetsarbete under rubrikerna till vänster.

Vi håller på att förbättra sidorna om Hållbar utveckling. Om du har problem att hitta något, upptäcker ett fel eller har andra frågor, kontakta gärna Handläggare för hållbar utveckling Tina Ottosson.