Huvudmeny

Pedagogik

Här samlar vi information som riktar sig till dig som läser förskollärarutbildningen och förskollärare för pedagogiskt verksamma. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Ämneslärarutbildningen för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk. Samt masterprogram i pedagogiskt arbete.