Huvudmeny

Verksamhetsförlagd utbildning - förskollärar- och lärarutbildning

Via denna webbplats har får du som är student tillgång till de dokument och den information du behöver inför och under din VFU.

Ny student?

Börja med att göra ett Områdesval (intern länk)

Hitta rätt på VFU-webben:

  • På sidan Dokument (intern länk) publiceras VFU-brev, Bedömningsunderlag, dokument och blanketter.
  • På sidan Allmänna riktlinjer finns utdrag ur VFU-handboken baserat på FAQ.
  • På sidan Kontakta oss finns kontaktuppgifter till VFU-teamet vid Högskolan i Borås samt kontaktuppgifter till VFU-samordnare.
  • VFU-aktiviteten i PingPong (länk till PingPong)

Söker du information om mentorskap och mentorsgrupp inom lärarutbildningen? Klicka dig vidare till vår mentorsarena