Huvudmeny

Dokument

Denna sida ritkar sig till dig som genomför eller arbetar med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom förskollärar- och lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås.

VFU-dokumentation HT 2018