Huvudmeny

Förskollärare VFU

Denna sida riktar sig till dig som genomför eller arbetar med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom förskollärar- och lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås.

Sidinnehåll

VFU-brev
Bedömningsunderlag
Om din VFU

Siffrorna inom parentes anger vilken period kursen ges. För information gällande de dokument som inte publicerats som pdf på denna sida; se respektive kurs Pingpong-aktivitet eller kontakta respektive kursansvarig.

Dokument UVK

VFU-webben

 

OBS: VFU-brev och bedömningsunderlag för UVK-kurser finns på VFU-webbens startsida.

 

 


VFU-brev och bedömningsunderlag VT19

Kursansvarig termin 2
Annalena Sjögren (kontaktsida, hb.se)
Jessica Nilsson (kontaktsida, hb.se)
Program VFU-dag termin 2 VT19
Borås 20/2 (pdf)
Varberg 27/2 (pdf)

Termin 2: 11FK20 (1-4)

 

 

 

 

Kursansvarig termin 4
Regina Enedahl (kontaktsida, hb.se)
Agneta Thörner (kontaktsida, hb.se)
Program VFU-dag termin 4 VT19
Borås 20/2 (pdf)
Varberg 27/2 (pdf)

Termin 4: 11FK40 (1-4)

 

 

 

 

Kursansvarig termin 6
Helen Lindgren (kontaktsida, hb.se)
Märtha Pastorek Gripson (kontaktsida, hb.se)
Program VFU-dag termin 6 VT19
Borås 20/2 (pdf)
Varberg 27/2 (pdf)

Termin 6: CFÖR60 (1-2)

Termin 6: CFÖR66 (3-4)

 

 


Om din VFU i förskollärarutbildningen

Utbildningens struktur

Terminerna i sin helhet representeras av de gröna fälten, de gula markeringarna representerar de ungefärliga perioder som VFU vanligtvis genomförs.

UTB-struktur-LGFOR-VT19

 

Upplägget

Du genomför din VFU i förskoleverksamhet och din VFU-lärare är utbildad förskollärare. I termin 1, 2 och 3 genomför du din VFU tillsammans med en VFU-lärare som arbetar i ett arbetslag vars verksamhet är utformad för de yngre barnen. Grundtanken är att du skall genomföra din VFU i samma arbetslag under termin 1, 2 och 3 för att sedan byta till en annan förskola i termin 4. I termin 4, 5 och 6 genomför du din VFU tillsammans med en VFU-lärare som arbetar i ett arbetslag vars verksamhet är utformad för de äldre barnen. I termin 6 har du möjlighet att genomföra VFU i förskoleklass och i termin 7 har du möjlighet att lämna önskemål om vilken typ av förskoleverksamhet du vill genomföra din VFU inom. VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare planerar i samråd alla studenters placeringar individuellt inför varje termin och det kan finnas olika anledningar till att du behöver byta VFU-plats, därför finns det inga bestämmelser eller regler som anger exempelvis vilken termin du skall byta till en ny förskola.

Önskemål inom förskollärarutbildningen

  • önskemålet inför termin 6 avser alternativen att genomföra VFU i förskoleklass eller i förskola på en avdelning med äldre barn,
  • önskemålet inför termin 7 avser pedagogisk inriktning och/eller den åldersgrupp du önskar genomföra din VFU inom,
  • önskemål om specifik förskola, specifik VFU-lärare och specifik geografisk plats tas inte i beaktande i samband med önskemål inför termin 6 och termin 7.

Viktigt att veta

Observera att högskolan och ditt VFU-område aldrig kan garantera att du kan genomföra VFU på samma skola eller förskola i mer än en termin i sträck. Vidare kan högskolan och ditt VFU-område aldrig garantera att du får en VFU-placering enligt ditt önskemål.

Du får aldrig kontakta en skola eller förskola för att själv fråga om eller planera VFU och fältdagar. Du får endast kontakta en skola eller förskola gällande VFU om och när:

  • Du har fått ett mail från högskolan om att platsvalet är klart och därmed fått information om din VFU-plats och VFU-lärare,
  • Du på annat sätt har fått ett godkännande från VFU-teamet och kommunens VFU-samordnare.