Huvudmeny

Områdesval

Formuläret nedan fylls i av dig som är ny student vid förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Formuläret skickas en gång per student och är det vi kallar områdesval.

De uppgifter som samlas in via formuläret nedan hanteras av VFU-teamet vid Högskolan samt av VFU-samordnare i det område där du placeras. Uppgifterna hanteras i Högskolans låsta VFU-databas i syfte att administrera dina VFU-placeringar under hela utbildningen. Uppgifterna raderas efter avslutad utbildning.

Om du har frågor till oss i VFU-teamet, hör gärna av dig till oss via vfu-lararstudenter@hb.se

Jag har tagit del av hur högskolan hanterar uppgifterna som hämtas in via formuläret och jag godkänner behandlingen.

(1) Studenter som placeras i Göteborg fördelas utifrån adress till lämplig stadsdel av VFU-samordnare.
(2) Internationella Engelska Skolan valbar för grundlärare årskurs 4-6 och ämneslärare.
(3) Kunskapsskolan valbar för ämneslärare.