Huvudmeny

Termins- och periodindelning

Terminsindelning

Terminsindelningen fastställs av högskolans rektor och är samma för alla utbildningar vid akademin.

Periodsindelning

Däremot så skiljer sig periodindelningen åt enligt följande:

Informatik

HT 17
Period 1 = 2016-08-28 – 2016-11-05 (vecka 35-44)
Period 2 = 2016-11-06 - 2017-01-14 (vecka 45-02)

VT 18
Period 3 = 2017-01-15 – 2017-03-25 (vecka 03-12)
Period 4 = 2017-03-26 - 2017-06-03 (vecka 13-22)

Biblioteks- och informationsvetenskap / Informationsarkitektur

Periodindelning ht 2017

Period 1 = 2017-08-28--10-01
Period 2 = 2017-10-02--10-31
Period 3 = 2017-11-01--12-03
Period 4 = 2017-12-04--12-22 samt 2018-01-02--01-14

Periodindelning vt 2018

Terminstid: 2018-01-15 - 2018-06-03

Omtentavecka (V1): 2018-01-02 - 2018-01-05

Period 1 = 2018-01-15 - 2018-02-15
Period 2 = 2018-02-16 - 2018-03-21
Period 3 = 2018-03-22 - 2018-04-26
Period 4 = 2018-04-27 - 2018-06-03

Omtentavecka (V34): 2018-08-20 - 2018-08-24

Periodindelning ht 2018

Terminstid: 2018-09-03 - 2019-01-20

Omtentavecka (V1): 2018-08-20 - 2018-08-24

Period 1 = 2018-09-03 - 2018-10-04
Period 2 = 2018-10-05 - 2018-11-05
Period 3 = 2018-11-06 - 2018-12-05
Period 4 = 2018-12-06 - 2018-12-21 samt 2019-01-07 - 2019-01-20


Omtentavecka januari (V1): 2019-01-02 - 2019-01-04

 

Pedagogik

Har ingen indelning i läsperioder utan följer den övergripande terminsindelningen.