Huvudmeny

Termins- och periodindelning

Terminsindelning

Terminsindelningen fastställs av högskolans rektor och är samma för alla utbildningar vid akademin.

Periodsindelning

Periodindelningen skiljer sig åt enligt följande:

Informatik

HT 18

Period 1 = 2018-09-03 – 2018-11-11 (vecka 36-45)
Period 2 = 2018-11-12 - 2019-01-20 (vecka 46-02)

VT19

Terminstid: 2019-01-21-2019-06-09

Period 3 = 2019-01-21 - 2019-03-31
Period 4 = 2019-04-01 - 2019-06-09

Omtentaveckor (vecka 34 och 35): 2019-08-19 - 2019-08-31

HT19

Terminstid: 2019-09-02 - 2020-01-21

Period 1 = 2019-09-02 - 2019-11-10
Period 2 = 2019-11-11 - 2020-01-21

Biblioteks- och informationsvetenskap / Informationsarkitektur

HT 18

Terminstid: 2018-09-03 - 2019-01-20

Omtentavecka (vecka 34): 2018-08-20 - 2018-08-24

Period 1 = 2018-09-03 - 2018-10-04
Period 2 = 2018-10-05 - 2018-11-05
Period 3 = 2018-11-06 - 2018-12-05
Period 4 = 2018-12-06 - 2018-12-21 samt 2019-01-07 - 2019-01-20

Omtentavecka (vecka 1): 2019-01-02 - 2019-01-04

VT 19

Terminstid: 2019-01-21 - 2019-06-09

Omtentavecka (vecka 1): 2019-01-02 - 2019-01-04

Period 1 = 2019-01-21 - 2019-02-20
Period 2 = 2019-02-21 - 2019-03-25
Period 3 = 2019-03-26 - 2019-05-01
Period 4 = 2019-05-02 - 2019-06-09


Omtentavecka (vecka 34): 2019-08-19 - 2019-08-23

HT 19

Terminstid: 2019-09-02 – 2020-01-19

Omtentavecka (V34): 2019-08-19 – 2019-08-23

Period 1: 2019-09-02 – 2019-10-03 (V36-40)
Period 2: 2019-10-04 – 2019-11-03 (V40-44)
Period 3: 2019-11-04 – 2019-12-03 (V45-49)
Period 4: 2019-12-04 – 2019-12-20 (V49-03) samt 2020-01-07 – 2020-01-19

Omtentavecka januari (V1): 2020-01-02 – 2020-01-03 (OBS! Endast två dagar.)

Pedagogik

Har ingen indelning i läsperioder utan följer den övergripande terminsindelningen.