Huvudmeny

Utlandsstudier och praktik

Internationella erfarenheter och interkulturell kompetens blir allt viktigare så ta chansen att berika din utbildning genom att förlägga delar av den utomlands. Utlandsvistelser ger dig dessutom nya erfarenheter och perspektiv, förbättrade språkkunskaper och ett internationellt kontaktnät. Det finns flera olika möjligheter att studera eller göra praktik utomlands.

Utbytesstudier 

Du som studerar på ett utbildningsprogram vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har möjlighet att byta ut en termin mot utbytesstudier vid ett partnerlärosäte. Inom Europa finns oftast möjlighet att få ett stipendium för utbytesstudier. Följande terminer gäller för utbyte:

  • Förskollärare - termin 5
  • Grundlärare/ämneslärare - termin 4
  • Bibliotekarie - termin 5
  • Webbredaktör - termin 5
  • Dataekonom - termin 4
  • Systemvetare - termin 4
  • Systemarkitekt - termin 4

För distansprogram och program på magister- och masternivå kontakta internationell koordinator för diskussion om utbytesmöjligheter.

Läs mer om utbytesstudier via Högskolan i Borås

Praktik, Erasmus

Det finns även möjlighet att göra utlandspraktik i Europa med ett stipendium från Erasmus praktik. Praktiken kan till exempel genomföras under studieuppehåll, sommaruppehåll eller efter avslutade studier (men innan ansökan om examen). Observera att VFU inom lärarprogrammen ej kan genomföras utomlands som det ser ut nu. Läs mer om Erasmus praktik.

Fältstudier, MFS 

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium som vänder sig till dig som vill genomföra din uppsats eller ditt examensarbete i ett utvecklingsland. Fältstudierna genomförs under 8 veckor under den termin som examensarbete eller uppsats ska skrivas. Läs mer om MFS.

Studier på egen hand, Freemover

Freemover innebär att du reser på egen hand och att du får ta eget ansvar för hela din utlandsvistelse. Läs mer om studier på egen hand.

Pågående internationella projekt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedriver ett antal internationella projekt, där du som student ges möjlighet till utlandsvistelser. Läs mer om pågående internationella projekt.