Huvudmeny

Utlandsstudier och praktik

Som student finns det flera möjligheter till internationella studier. De vanligaste är att läsa en utbytestermin, genomföra fältstudier eller utlandspraktik.

Utbytestermin

Läs vid ett annat lärosäte som en del av utbildningen genom en utbytestermin vid något av de lärosäten som högskolan har avtal med. Inom Europa finns oftast möjlighet att få ett stipendium för utbytesstudier.

Fältstudier

MFS är ett Sida-finansierat stipendium som vänder sig till dig som vill genomföra din uppdats eller ditt examensarbete i ett utvecklingsland. Fältstudierna genomförs under 8 veckor under den termin som examensarbete eller uppsats ska skrivas. Läs mer om MFS.

Programstudenter vid Textilhögskolan har dessutom möjlighet att göra fältstudie utomlands som komplement till sitt utbildningsprogram. Mer information om fältstudier för textilstudenter.

Utlandspraktik

Det finns även möjlighet att göra utlandspraktik i Europa med ett stipendium från Erasmus praktik. Praktiken kan tex genomföras under studieuppehåll, sommaruppehåll eller efter avslutade studier (men innan ansökan om examen). Läs mer om Erasmus praktik.

Studier på egen hand - freemover

Freemover innebär att du reser på egen hand och att du får ta eget ansvar för hela ditt utlandsvistelse. Läs mer om studier på egen hand.

Här kan du läsa mer om utlandsstudier via Högskolan i Borås