Huvudmeny
Daniel Yar Hamidi

2017-02-22 09:17

Insyn i kommunal ledning och styrning – studenter välkomnas


Daniel Yar Hamidi, ny föreståndare för Centrum för arbetsliv och välfärd (CAV), är ansvarig för seminarieserien ”Balans i arbetslivet”. Den riktar sig till forskare, representanter från arbetslivet och studenter. 8 mars är det dags för första delen som både ger insyn i kommunal verksamhet och skapar nätverksmöjligheter. Skandal står på agendan.

– CAV:s seminarieserie har funnits länge och vi har alltid välkomnat studenter, men nu anstränger vi oss extra för att välkomna just den målgruppen. Det berikar med olika perspektiv och som student tycker jag att man ska ta chansen att nätverka med näringsliv och offentlig sektor – det kan leda till något bra.

Under seminariet den 8 mars gästar bland annat Haleh Lindqvist. Hon är numera hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Region Halland, men började som kommunchef i Marks kommun sommaren 2010. Då kastades hon rakt in i ett uppmärksammat fosterhemsärende, där fortsatta granskningar visade på allvarliga brister och systemfel. Den så kallade socialskandalen blev starten på ett förändringsarbete med en öppenhetspolicy inom den kommunala organisationen. Själv har Lindqvist kommenterat att förändringarna inte föll alla i smaken men att kommunen gått stärkt ur processen.

– Haleh kommer att berätta mer om sina erfarenheter som kommunchef och reflektera utifrån det som hon har varit med om. Vår andra gäst är Jan Olausson, kvalitetsstrateg i Borås Stad, som arbetar med övergripande styr- och ledningsfrågor. Under seminariet kommer han att ge oss en bild av hur ledning och styrning kan fungera i en kommun utifrån några väl valda exempel.

Varför är detta intressant för studenter?
– Därför att vi alla bor i en kommun, många kommer att arbeta i kommunal sektor när de avslutat sina studier, men väldigt få vet hur en kommun faktiskt leds och styrs. Kommunen bestämmer vart våra skattemedel ska ta vägen, åt vilket håll skolorna ska utvecklas och om det ska byggas nya vägar. Det sitter ett gäng folkvalda och bestämmer det här och hur det går till är en angelägenhet för oss alla.

Är det mer intressant för en särskild grupp studenter?
– Det är intressant för alla men kanske extra intressant för de som tänkt arbeta inom kommunen, som exempelvis lärare och sjuksköterskor eller ekonomer. De som studerar till personalvetare har också stor nytta av seminariet.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion med bland andra Annette Carlson, kommunalråd, och representanter från akademin för att belysa publikens frågor om styrning och ledning i kommunala verksamheter.

Det är kostnadsfritt att delta.

Tid: 8 mars, kl. 15;00-17:00
Plats: C203, Högskolan i Borås

Anmäl dig här.

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén