Huvudmeny

Utlandsstudier och praktik

Internationella erfarenheter och interkulturell kompetens blir allt viktigare så passa på att berika din utbildning genom att förlägga delar av den utomlands. Utbytesstudier ger dig dessutom förbättrade språkkunskaper, nya perspektiv och ett internationellt kontaktnät. Som student på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har du flera olika valmöjligheter att studera eller göra praktik utomlands.

Sjuksköterskeutbildningen 

Som sjuksköterskestudent har du möjlighet att göra praktik på sjukhus i Europa eller Norden. Sjukhuset finns i nära anknytning till de partneruniversitet vi har avtal med.

OPUS

Programmet ger dig möjlighet att studera en termin vid ett lärosäte utomlands.

Administratörprogrammet

Den sista terminen är en valbar termin om 20 veckor där studenten kan välja på bland annat utlandsstudier eller praktik utomlands. Praktik ska då ske inom offentlig sektor.

Fältstudier MFS (Minor Field studies)

MFS är ett SIDA-finansierat stipendium som vänder sig till dig som vill samla data till ditt examensarbete i ett utvecklingsland. Fältstudierna genomförs under 8 veckor i ett utvecklingsland och resulterar i ett examensarbete eller en uppsats. Läs mer om fältstudier här.

Studier på egen hand, Freemover

Freemover innebär att du reser utanför ett utbytesavtal. Det innebär också att du får ta ett övergripande ansvar för hela ditt utbyte. Läs mer om studier på egen hand här.


Här kan du läsa mer om utlandsstudier via Högskolan i Borås